สถานที่ติดต่อ
สำนักงานควบคุมโครงการฯ
บ้านม่อนดินแดง หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทร. 055-040286
Line ID : ut_2563
WWW.bypassuttaradit.com